Havuz Arındırma Sistemleri - Pool Wizard

Havuzların daimi dostu - Yosun ve mikropların düşmanı

Anasayfa
Site haritası
Havuz bilgileri
  TSE 11899
Pool Wizard
  Avantajlar
  Satın al
Hesap makinaları
  Havuzun hacmi
  Toplam alkalinite
  Kalsiyum Sertliği
  Stabilizatör
Havuz bakımı
Su tahlilleri
  pH
  Klor
  Toplam alkalinite
  Kalsiyum sertliği
  Stabilizatör
  T.D.S.
  Metaller
Havuz Kimyasalları
  pH
  Klor
  Toplam alkalinite
  Kalsiyum sertliği
  Stabilizatör
  Yosun ilaçlar
  Çöktürücüler
Filtrasyon sistemi
  Filtreler
  Filtre kumu
  Zeolit
Havuz sorunları
  Yosun
  Hastalıklar
  Klor kokular
  Bulanık su
  Renkli su
  Yanan gözler
  Lekeler
Havuz sözlüğü
Sıkca sorulanlar
Referanslar
İletişim
Arama
Havuz linkleri
Pool Problem Blog

Swimming Pool ENGLISH

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
TS 11899

YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ İÇİN GENEL KURALLAR

Bu standart; TSE Teknik kurulunun 25 Nisan 2000 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.

İçindekiler

0 - Konu, Tarif, Kapsam ( detay )

1 - Suyun Özellikleri ( detay )

2 - Suyun  Hazırlanması ve Dezenfeksiyonu İçin Gerekli Olan Malzemeler ( detay )

3 - Su Hazırlığı Metod Kombinasyonları & Temel İlişkiler ( detay )

4 - Su Özeliğinin Kontrolu ( detay )

5 - Havuz Tipleri ve Su Hazırlık Tesisi (Filtrasyon) Kapasitesinin Bulunması ( detay )

6 - Akış ve Dağıtım Sistemi ( detay )

7 - Havuz Suyunun Isıtılması ( detay )

8 - Makinalar, İnşaa Elemanları ve Diğer Donanımlar ( detay )

9 - Korozyondan Korunma ( detay )

10 - Otomasyon ( detay )

11 - Havuz İçi Kaplaması ve Havuz Temizliği ( detay )

12 - Denge (Rezerv) Deposu Hacminin Bulunması ( detay )

13 -  Havuz Teknik Yan Odaların Planlaması ve Yapılışı ( detay )

14 -Yüzme Havuzlarının İşletilmesi ( detay )

15 - Havuz Yapımı ve Teslimi İçin Talepler ( detay )


 

0 - KONU, TARİF, KAPSAM

0.1 Konu

0.2 Tarifler

0.3 Kapsam

0.4 Amacı

0.5 Genel kurallar

1 - SUYUN ÖZELLİKLERİ

1.1 Havuz Doldurma Suyunun Özellikleri

1.2 Temiz Su ve Havuz Suyunun Özellikleri

2 - SUYUN  HAZIRLANMASI ve DEZENFEKSIYONU İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

2.1 Dezenfeksiyon Maddeleri

2.2 Topaklama  ve Diğer Su Hazırlık  Malzemeleri

2.3 pH Değerini ve Asit Kapasitesini Ayarlayıcı Malzemeler

3 - SU HAZIRLIĞI METOD KOMBİNASYONLARI ve TEMEL İLİŞKİLER

3.1 pH DEĞERİ ve ASİT KAPASİTESİ

3.1.1 Asit Kapasitesi Ayarı İçin Kullanılan Malzemeler

3.1.2 Asit Kapasitesinin Minimum Değeri

3.2  SU HAZIRLIK METOT KOMBİNASYONLARI

3.2.1 (1. Su hazırlık kombinasyonu) Absorpsiyon, Topaklama, Filtrasyon, Klorlama

3.2.2 (2. Su hazırlık kombinasyonu) Topaklama, Filtrasyon, Ozonlama, Absorpsiyon, Filtrasyonu, Klorlama

3.3 FİLTRE TESİSİ, ABSORBSİYON VE TOPAKLAMA İÇİN GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR.

3.3.1 Aktif Kömür Tozlu Absorpsiyon ve Topaklama

3.3.1.1 Aktif Kömür Tozlu Absorpsiyon

3.3.1.1.1 Aktif Kömür Tozu Ölçüleri

3.3.1.1.2 Aktif Kömür Tozu Dozaj Miktarı

3.3.1.2 Topaklama (Flokulasyon)

3.3.2 -Filtre

3.3.2.1 Tek Tabakalı Filtreler veya TS 737 Su Filtresi

3.3.2.2 Çok tabakalı filtreler

3.3.2.3  Absorpsiyon Filtrasyonu

3.3.2.4 Filtre Kazanları İçin Zorunlu İlaveler

3.3.3 Filtrelerde Ters Yıkama

3.3.3.1 Tek Tabakalı Filtrelerde Ters Yıkama İçin Geçerli Değerler:

3.3.3.1.1 Tek Tabakalı Filtrelerde Hava ve Su Yıkaması

3.3.3.1.2 Tek Tabakalı Filtrelerde Su Yıkaması

3.3.3.2 Çok katlı Filtrelerde Ters Yıkama

3.3.3.4 Filtrasyon İşleminin Başarısının Kontrolü: Hemen filtre çıkışından alınacak filtre edilmiş su

3.3.3.5  Aktif Kömürlü Filtrelerin Ters Yıkaması

3.3.3.6 Absorpsiyon Filtrasyonu İşleminin Başarısının Kontrolü

3.4 OZONLAMA İÇİN GEREKLİ TEKNİK ŞARTLAR

3.4.1 Ozon Madde Konsantrasyonu

3.5 DEZENFEKSİYON

3.5.1 Klor Gazı Metodu

3.5.2 Sodyum Hipoklorit Metodu

3.5.3 Kalsiyum Hipoklorit Metodu

3.5.4 Kullanım Yerinde Üretilen Klor Gazı Metodu

3.5.5 Kullanım Yerinde Sodyum Hipoklorit Üretimi Metodu

3.6 KLOR DOZAJI ve KLOR TESİSİNİN KAPASİTESİ

3.7 HAVUZ SUYUNUN KONTROL, AYAR, KAYIT ve ÖLÇÜ SUYU TESİSLERİ

3.7.1 Su Kontrol, Ayar ve Kayıt Tesisleri

3.7.2 Ölçü Suyu Tesisleri

4 - SU ÖZELLİĞİNİN KONTROLÜ

4.1 Kontrollerin Zaman Aralıkları

4.2 Su Numunesi Alım Yerler

4.3 Deneme (Araştırma) Kapsamı

5 - HAVUZ TİPLERİ ve SU HAZIRLIK TESİSİ (FİLTRASYON) KAPASİTESİNİN BULUNMASI

5.1 YÜZME HAVUZU TİPLERİ

5.1.1 Atlama Havuzları

5.1.2 Derin Havuzlar (Yüzme bilenler için)

5.1.3 Derinliği Değişen Havuzlar

5.1.4 Dalga Havuzları

5.1.5 Sığ Havuzlar (Yüzme bilmeyenler için)

5.1.6 Su Atraksiyonları Olan Havuzlar                    

5.1.7 Su Kaydırağı Havuzları

5.1.8 Çocuk Havuzları

5.1.9 Ayak Yıkama Havuzları

5.1.10 Küçük Havuzlar

5.1.11 Sıcak Masaj Havuzları

5.1.11.1.Sıcak Masaj Havuzu (Müstakil)

5.1.11.2.Sıcak Masaj Havuzları (Kombine Kullanım)

5.1.12 Terapi Havuzları

5.1.13 Hareket Havuzları

5.1.14 Soğuk Su  Havuzları (Şok havuzları)

5.2 YÜZME HAVUZLARI İÇİN ANMA YÜKÜ ve SİRKÜLASYON DEBİSİ

6 - AKIŞ ve DAĞITIM SİSTEMİ

6.1 Su Hareketi

6.2 Havuz Kenar Detayının Tesisi

6.3 Üstten Taşma Kanalları ve Izgarası

6.4 Denge Deposu

6.5 HAVUZA SU İLAVESİ

6.5.1 İlave Su miktarı

6.5.2 Teknik Donanım

6.6 Hidrolik Sistemdeki Arızalar

7 - HAVUZ SUYUNUN ISITILMASI

8 - MAKİNALAR, İNŞAA ELEMANLARI ve DİĞER DONANIMLAR

8.1 Pompalar

8.2 Filtre Ters Yıkama Körüğü

8.3 Boru Tesisatı

8.4 Armatürler

8.5  Sirkülasyon Debisi Ölçümü

8.6 Doldurma Suyu Sayacı

8.7 Topaklayıcı (Flok) Dozaj Tesisi

8.8 Bakım

9 - KOROZYONDAN KORUNMA

10 - OTOMASYON

10.1 Filtre Temizliği

10.2 Havuz Doldurma Suyunun Beslenmesi

10.3 Topaklama  Malzemelerinin Dozajı

10.4 pH Değerinin ayarlanması

10.5 Klor Dozajı

10.6 Bakım

11 - HAVUZ İÇİ KAPLAMASI ve HAVUZ TEMİZLİĞİ

12 - DENGE (REZERV) DEPOSU HACMİNİN BULUNMASI

13 -  HAVUZ TEKNİK YAN ODALARIN PLANLAMASI VE YAPILIŞI

13.1 Denge Deposu

13.2 Su İle Teması Olan Yüzeyler

13.3 Makine Dairesi

13.4 Filtre Tesisinin Yerleştirme Alanı

13.5 Dozaj Cihazlarının Yerleştirme Alanı

13.6 Dezenfeksiyon ve Ozonlama Tesislerinin Yerleştirilme Alanı

13.7 İşletme Kontrolleri İçin Oda

13.8 Atölye ve Yedek Parça Odası

14 -YÜZME HAVUZLARININ İŞLETİLMESİ

14.1 Genel

14.2 TEMİZLİK

14.2.1 Yüzme havuzları

14.2.2 Çocuk  Havuzları

14.2.3 Sıcak Masaj Havuzları

14.2.4 Ayak Yıkama Havuzları

14.2.5 Soğuk Su Şok Havuzları

14.2.6 Taşma Kanalları

14.2.7 Denge Tankı

14.3 Sistem Parçaları ve Cihazların Kontrolü

14.4 FİLTRE TEMİZLİĞİ

14.4.1 Tek, Çok Tabakalı Filtreler ve Absorpsiyon Filtreleri

14.4.2 Ön Filtreler

14.5 Temiz Su İlavesi

14.6 SAĞLIKLI ve DÜZENLİ İŞLETME İÇİN KONTROL ve KORUMA

14.6.1 İşletme Defterinin Tutulması

14.6.2 Sistem, Makine ve Araçların Periyodik Kontrol ve Bakımları

14.6.3 Bakım ve Önceden Tedbir Olarak Sürekli Çalışır Vaziyette Tutma

14.7 Sıcak Masaj Havuzları İçin İlave Talepler.

14.8 İŞLETMENİN KAPATILMASI ve TEKRAR İŞLETMEYE AÇMA

14.8.1 Açık Havuzlar

14.8.2 Sıcak Masaj Havuzları

14.9 HAVUZ İŞLETMELERİNDE ÖZEL DURUMLAR

14.9.1 Düşük Kapasitede  Çalıştırma

14.9.2 Havuzda Yosun Üremesi

14.9.3 Ek Su Devir Daimi (Su Atraksiyonları) Olan Tesislerin İşletilmesi

14.10 Tesiste Güvenlik

14.11 İşletmenin Kendisini Kontrolü ve Günlük İşletme Defterinin Tutulması

15 - HAVUZ YAPIMI VE TESLİMİ İÇİN TALEPLER

15.1 Yapıma İlişkin Talepler

15.2 Teslime (Bitime) İlişkin Talepler

15.3 Resmi Onay ve Teslim.

 Havuz Sihirbazı